Регистрация проекта ветропарка, актуализация информации